Μια εγγραφή σε χωρίζει από την ιδανική δουλειά

1 Προσφορές θέσεων εργασίας για Εσάς.

Δημοφιλείς κατηγορίες

Πρόσφατες Θέσεις Εργασίας

Υποψήφιοι

Θέσεις εργασίας

Βιογραφικά

Επιχειρήσεις

Γιατί το Job2Day είναι η καλύτερη επιλογή;

Επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν μέσα από το Job2Day

Συμβουλές καριέρας

Blog Article
Job Applicants
Δημοσίευση θέσης

Δημοσίευση θέσης

Blog Article
Job Related
Τι προβλέπει το άρθρο 56 του Ν. 4611/2019 για την προστασία των διανομέων με δίκυκλο.
Τις οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 56 του ν. 4611/2019 για την προστασία των εργαζομένων διανομέων με δίκυκλο περιλαμβάνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.
  1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία τους.